document book brush bulb food search facebook envelope

Kirofoneettiset hoidot

KIROFONETIIKKA

Päiväkoti Sinilinnussa on syksystä 2012 alkaen ollut mahdollisuus saada kirofoneettista hoitoa. Hoito sopii kaikenikäisille, mutta aivan erityisesti leikki- ja kouluikäisille lapsille. Mistä hoitomuodossa on kysymys?

Terapian taustaa

Kirofonetiikka syntyi itävaltalaisella puhe- ja kehitysongelmaisten lasten klinikalla 1970-luvun alussa. Sen kehittäjällä, fil.tri Alfred Baurilla oli logopedina ja sanataiteilijana perinpohjainen äänteen- ja puheenmuodostuksen tuntemus. Fonetiikan ja  laajennetun lääketieteen pohjalta, hän alkoi kehittää menetelmää, jossa puheeseen yhdistetään kevyt kosketus. Tulokset olivat hyviä. Jopa täysin puhumattomat lapset oppivat menetelmän avulla puhumaan. Pian kirofonetiikka alkoi levitä, aluksi hoitokotien, erityiskoulujen ja steinerkoulujen tukimuodoksi, myöhemmin monissa terapiakeskuksissa ja klinikoilla käytettäväksi hoitomuodoksi.

Miten kirofonetiikkaa tehdään?

Jokaista äännettä vastaa sille ominainen kosketus, virtaava tai painalluksen kaltainen, avautuva tai sisäänsä sulkeva. Kosketustavat vastaavat myös hengityksen virtausta ja sen kohtaamia esteitä äänteen artikulaatiossa. Äänteet lausutaan samanaikaisesti kosketuksen kanssa. Lapsi vastaanottaa puheen ulkoisesti passiivisena, vaieten, mutta kun kuuloaistimukseen liittyy tuntoaistin välittämä kokemus, syntyy voimakas sisäinen hereisyys, keho kuuntelee ja äänteet alkavat tehdä hoitavaa työtään.

Pääsääntöisesti hoito vastaanotetaan makuuasennossa ja hoidossa käytetään hyväntuoksuisia öljyjä. Tavallisimmin äänteet, pienet runot, joskus myös laulut, tehdään selkään. Myös jalkoihin ja käsivarsiin saatetaan sivellä äännemuotoja. Äänteet, runojen rytmit ja sisällöt valitaan yksilöllisesti kunkin lapsen tarpeita vastaavasti.

Kenelle kirofonetiikka sopii?

Erityisesti oppimis- hahmotus- ja keskittymisongelmista kärsivät lapset ovat saaneet apua kirofonetiikasta. Läsnäolo ja oman kehon tietoisuus vahvistuvat. Puheen ja muun kehityksen viivästymiä on hoidettu hyvin tuloksin.

Monien sairauksien hoidossa kirofonetiikka voi olla tukena. Pelot, psykosomaattiset vaivat kuten yökastelu, hermostolliset sairaudet, säryt, allergiset reaktiot ja aineenvaihdunnan ongelmat ovat tyypillisiä esimerkkejä.

Tampereella toimiva kirofoneetikko on koulutukseltaan myös puhe- ja draamataiteen opettaja ja voi siksi liittää terapiaan myös puhetaiteellisia elementtejä.

 

Miten kauan ja kuinka usein?

Hoitojakson kesto vaihtelee. Pääsääntöisesti se kestää noin 10 viikkoa, yleensä kerran viikossa. Hoito, johon kuuluu lyhyt lepohetki, kestää noin 45 min. Terapeutti keskustelee lapsen vanhempien kanssa ennen hoitojaksoa ja opastaa heidät jakson aikana kotona tehtäviin pieniin harjoituksiin. Näin vahvistetaan myös vanhempien ja lasten suhdetta.

 

OTA YHTEYTTÄ!

Kimmo Koskela, kirofoneetikko, erityiskasvattaja,  040-574 8515
kimmokoskela1@gmail.com
Asiantuntijaosuuskunta Koko ihminen OK