document book brush bulb food search facebook envelope

Esiluokka

Esiluokka on kuningasvuosi

Sinilinnun esiluokan toiminta on perustaltaan samanlaista kuin päiväkodin puolella. Vapaalle leikille annetaan paljon tilaa. Koska esikouluikäiset ovat osaavia ja sosiaalisesti taitavia, majat suurenevat, roolileikit laajenevat ja oikeat kotityöt hoituvat ripeästi.

Päivittäinen taiteellinen toiminta tukee lapsen kouluvalmiuksien eli pitkäjännitteisyyden, keskittymiskyvyn, kerrotun ymmärtämisen ja ryhmätoiminnan kehittymistä. Maalaus, musiikki, eurytmia, tarinat, nukketeatteri ja kädentyöt ovat keskeisessä osassa. Tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittymiseen riittää intensiivinen päivittäinen elämä: tietotekniikkaa siihen ei tarvita.